Witte doos

Pictura’s ‘Witte Doos’ staat voor het experiment, iets nieuws, een andere kijk, een verfrissende blik, dat wat komen gaat, iets verbluffends of wellicht een ‘nou ja zeg!’, maar zeker zal de ‘Witte Doos’ verrassend zijn.

___________________________________________________________________________________

8 december 2019 t/m 19 januari 2020

MARTIN TISSING - Voor Orpheus 1983-1985

In december 1983 las Martin Tissing het klassieke ver­haal van Orpheus, de Griekse zanger die zijn geliefde Eurydice verloor en besloot haar te volgen in de onderwereld om de koning en koningin van het dodenrijk te smeken hem zijn vrouw terug te geven. Geroerd door zijn gezang en zijn lierspel besloten zij dat Eurydice Orpheus terug mocht volgen naar het land der levenden, op voorwaarde dat Orpheus niet om zou zien totdat ze het licht hadden bereikt. Aldus geschiedde, totdat Orpheus, ongerust of zijn vrouw nog steeds achter hem liep, zijn verlangen niet meer kon bedwingen en toch omkeek. En op dat moment was zij voor altijd voor hem verloren. 

Het verhaal, met zijn universele thema’s van liefde en dood, verdriet en wanhoop, maakte diepe indruk op Tissing en in de volgende jaren werkte hij aan een serie van meer dan tweehonderd tekeningen en objecten waarin hij alle aspecten van de vertelling beeldend onderzocht. In 1985 werden ze door Frans Haks ten­toongesteld in het oude Groninger Museum. Voor de derde presentatie rond Martin Tissing in de Witte Doos heb ik gezocht hoeveel werk uit deze periode nog terug te vinden was in zijn nalatenschap. Veel was verkocht, zowel in het museum als op latere tentoonstellingen in galeries her en der in den lande. Maar er bleek nog genoeg te zijn om ons een moment terug te voeren in de tijd.

Dit is de derde van vier presentaties in de Witte Doos door gastcurator Dick Siersema.


__________________________________________________________________________

1 september t/m 13 oktober 2019

EEN VERZAMELING ALS ZELFPORTRET

Zijn leven lang heeft de Groninger schilder Martin Tissing (1936-2018) niet alleen kunst gemaakt, maar ook kunst om zich heen verzameld, werk van kunste-naars die hij bewonderde, van vrienden en collega’s. Hij volgde daarbij geen vooropgezet plan, maar liet zich leiden door wie en wat op zijn pad kwam, en koos wat hij daarin waardevol vond. De Witte Doos in Pictura toont een aantal werken van mensen die hij persoonlijk heeft gekend en die op enigerlei wijze een rol hebben gespeeld in zijn artistieke ontwikkeling en in zijn persoonlijk leven. We zien Jaap Nanninga, Jan Jordens, Fie Werkman, Ruud de Rode, Drewes de Wit, Tjibbe Hooghiemstra, Dolf Verlinden en anderen die hem, om uiteenlopende redenen, na stonden. Soms kenden ze elkaar, vaak ook niet. Maar in al hun bonte verscheidenheid weerspiegelen ze het leven van Martin Tissing, en vormen ze zijn geschiedenis. En nu die geschiedenis is voltooid lijkt het mij goed om daar, voor de duur van een kleine tentoonstelling, bij stil te staan.  Dick Siersema

Dit is de tweede van vier presentaties in de Witte Doos door gastcurator Dick Siersema.


__________________________________________________________________________

17 maart t/m 28 april 2019

DE WAARDE VAN WAARDELOOS

Over verzamelen De eerste van een nieuwe reeks van vier presentaties in de Witte Doos is gewijd aan kunst die gemaakt is door buitenstaanders, mensen die op geen enkele manier deel uitmaken van de officiële ‘kunstwereld’, maar die er, zonder het te willen, tegelijkertijd ook commentaar op leveren en zo onze ideeën over ‘kunst’ en ‘waarde’ kunnen relativeren. 

Centraal in deze presentatie staat Jacques Werkman, een ver familielid van Hendrik Nicolaas, die naast zijn baan als lakspuiter in zijn bovenwoning in Helpman een leven lang met grote toewijding schilderijen maakte. 

Deze kleine expositie is ook bedoeld als een eerbetoon aan Martin Tissing, de Groninger schilder die eind vorig jaar overleed en uit wiens collectie het merendeel van de getoonde werken afkomstig is. In de vijfentwintig jaar dat ik hem heb mogen kennen heeft hij mij, behalve de hoogte en de diepte, ook de breedte van de kunst laten zien. En daarvoor ben ik hem nog steeds dankbaar. 

Dick Siersema

 


__________________________________________________________________________


9 december 2018 t/m 20 januari 2019


Welcome back to the show that never ends 

Salon Niet in de Huiskamer laat zien: Lammert Boerma

Salon Niet In de Huiskamer is een initiatief uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Als verzamelaar, organisator en kunstliefhebber werd door mij begonnen met de organisatie van tentoonstellingen en het bemiddelen voor kunstenaars om hun werk onder de aandacht van geïnteresseerden te brengen.

 

‘Ich klotz’ T.V.” is het begin van een gesloten schilderij van Lammert Boerma. Geopend geeft het negenluik een indruk van de andere kant van het bestaan. Multidisciplinair kunstenaar Lammert Boerma ziet zichzelf als ‘symbolisch realistisch kunstschilder’. Echter, het leven ‘in progress’, het werk van zijn handen heeft ook geleverd geometrische figuratieve schilderijen, meubelen, ruimtelijk werk, waaronder corpi en delen daarvan, een multifunctioneel gebruikspand (museum, Bed & Breakfast, woonhuis-atelier, podiumzaal en werkplaats) en een opmerkelijke collectie deels gerestaureerde bromfietsen anno toen.

 

‘Ich klotze T.V.’ c.q. het negenluik ‘De huiskamer en erbuiten’ laat de kijker zien wat er zich zoal afspeelt durende ons leven. Toen der tijd (schilderij, 1983) en anno nu.

 

Tommorrow it wil be not yesterday news.

 

Stupor et dolor

Erick Bilion

_____________________________________________________________________________________

21 oktober t/m 2 december 2018


Met werk van o.a. Franco Angelino (It), Lammert Boerma, Jans Muskee en Erwin Stienstra

 

Salon Niet In de Huiskamer is een initiatief uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Als verzamelaar, organisator en kunstliefhebber werd aangevangen met de organisatie van tentoonstellingen en het bemiddelen voor kunstenaars om hun werk onder de aandacht van geïnteresseerden te brengen.

Wit in wit (witte schilderijen en objecten in de Witte Ruimte) hoeft elk ander niet op te heffen of te-niet te doen. Het kán accentuerend werken. Dat wordt zichtbaar gemaakt in deze derde expo door Salon Niet in de Huiskamer in de witte doos van Pictura. Hiervoor is werk gekozen van een aantal kunstenaars waaronder Franco Angelino (It), Lammert Boerma, Jans Muskee, Peter Boersma en Erwin Stienstra.


Als u de ruimte betreedt en de witte werken tegen de witte achtergrond ervaart denkt u mogelijk aan het witte vierkant tegen een witte achtergrond van Malevich of aan de hoofdkleur van de NUL beweging zoals in de objecten van Jan Schoonhoven en Ad Dekkers waarbij slagschaduwen hun werk doen. In deze expositie wordt het accent op een andere wijze tot stand gebracht.

 

WIT in het kwadraat is… niet blanco!

Sancta Simplicitas 

Erick Bilion

_____________________________________________________________________________________

2 september t/m 14 oktober 2018


Salon Niet In de Huiskamer is een initiatief uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Als verzamelaar, organisator en kunstliefhebber werd er aangevangen met de organisatie van tentoonstellingen en het bemiddelen voor kunstenaars om hun werk onder de aandacht van geïnteresseerden te brengen.

De presentatie in De Witte Doos is werk van het echtpaar Beatrix Fey en Jan Bouman. Beiden genoten hun opleiding in het Berlijn van de 70er jaren van de vorige eeuw. Hun vorming was/is voornamelijk realistisch van aard. Jan Bouman is daar eigenlijk het minst schatplichtig aan gebleven.

Beatrix Fey maakt aan realisme gerelateerd werk. Een min of meer a-parte keuze van realistische ‘tools’ (attributen) vormt samen een te duiden compositie. Zoals te zien is in het (zelf)portret.

Jan Bouman schildert tegenwoordig figuratief-realistisch zonder tot een realistische voorstelling te komen. De setting van zijn figuren is eigenlijk zeer onrealistisch (quasirealistisch).

Ad notam nemen

Erick Bilion

_____________________________________________________________________________________

25 maart t/m 6 mei 2018


Melle Oldeboerrigter  Flora en fauna en de mens

Salon Niet in de Huiskamer is een initiatief ontstaan in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Als verzamelaar, organisator en kunst liefhebbend genoot werd kort na aanvang begonnen met de organisatie van tentoonstellingen en het bemiddelen voor kunstenaars om hun werk bij geïnteresseerden onder de aandacht te brengen. Enkele van hen verzamelen onderwijl evenzo kunstwerken wat heeft geleid tot nieuwe collecties.   

Salon Niet in de Huiskamer heeft de afgelopen 30 jaren een verzameling schilderijen, beelden en objecten bijeengebracht. De werken variëren van een klein aantal specifiek soortige realistisch schilderende kunstenaars, als tevens -onderwijl- voornamelijk figuratief geometrisch - abstract in abstracto - tot volledig abstract geometrisch - abstract in concreto. Het geometrisch werk varieert van constructivistisch tot meer Stijl gerelateerde vormgeving.

De eerste kleine expositie in de Witte Doos is realistisch vormgegeven, want de Nederlandse realist Melle Oldeboerrigter is in al zijn eenvoud te schatten naar waarde. Flora en fauna en de mens. Ad valo rem.

Erick Bilion 

_____________________________________________________________________________________

4 februari t/m 18 maart 2018


Noord-Nederland telt tal van geweldige boekontwerpers en illustratoren die verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van romans, non-fictie, strips en graphic novels. Deze boeken zijn soms voor de noordelijke markt bedoeld, zoals boeken die in het Fries worden uitgegeven, of hebben een landelijk bereik. In enkele gevallen werken noordelijke vormgevers samen met noordelijke illustratoren om samen tot een mooi geheel te komen.

Stichting Print nodigde een groot aantal noordelijke boekontwerpers uit hun beste werk van de afgelopen vijf jaar te laten zien tijdens de expositie in De Witte Doos van Pictura. Het 60-tal boeken mag tijdens de expositie worden doorgebladerd en gelezen.

PRINT, een stichting voor Nederlandse grafische vormgeving en typografie, organiseert projecten en activiteiten voor ontwerpers, studenten en publiek. Meer informatie is te vinden op www.stichtingprint.nl

_____________________________________________________________________________________

17 december 2017 t/m 28 januari 2018


Je legt hem jaar in jaar uit op je bureau of tafel en dag na dag sta je versteld van het prachtige ontwerp van die datum, gemaakt door het beste wat Nederland te bieden heeft op het gebied van grafische vormgeving. Onder de 366 ontwerpers en illustratoren en 13 grafische bedrijven bevonden zich ook zo’n dertig deelnemers die samen met kartonleverancier ESKA uit Hoogezand-Sappemeer en Binderij Abbringh uit Groningen laten zien wat de drie noordelijke provincies op dit gebied waard zijn. Stichting Print vroeg een keur aan letterontwerpers, grafisch ontwerpers, kalligrafen en illustratoren om een spread te ontwerpen in zwart/wit, waarop de toegewezen datum ergens leesbaar aanwezig moest zijn. Ook bijna dertig noordelijke ontwerpers zeiden toe en leverden een unieke bijdrage aan het boek. Speciaal voor de expositie in Pictura zijn de noordelijke ontwerpen uit het boek gehaald en op groot formaat tot een nieuw boek samengesteld. Het kalenderboek ‘365 + 1 Days’ is verkrijgbaar bij Pictura en via de webshop van Stichting Print, www.buyprint.nl.

_____________________________________________________________________________________

7 mei t/m 18 juni 2017


Stichting PRINT organiseert in samenwerking met studenten van Academie Minerva een drietal exposities over typografie, illustratie en grafische vormgeving in de Witte Doos van Pictura. Tijdens deze tweede expositie zal het project Illustratie57 er worden geëxposeerd. Dit is een jaarlijks terugkerende expositie met dit jaar als thema wetenschap. Daarnaast zal vrij werk van studenten en alumi te zien zijn. De expositie vind plaats van 18 mei tot 1 Juni aan de Praediniussingel 59 te Groningen (www.facebook.com/Illustratie57).

In het kader hiervan wordt ook de Witte Doos gevuld met illustraties. Te zien zijn diverse schetsboeken, illustraties en Illustratie57-werken van afgelopen jaren. De verschillende werkmethodes en schetsprocessen worden belicht in de dummies, waarmee inzicht wordt gegeven in de opbouw van een illustratie. Deze verschillen in het proces dragen bij aan de verscheidenheid van het werk aan de muur. De expositie wordt zondag 7 mei om 16.00 uur geopend door Paulina de Nijs, bestuurder Stichting PRINT.

PRINT, een stichting voor Nederlandse grafische vormgeving en typografie, organiseert projecten en activiteiten voor ontwerpers, studenten en publiek. Meer informatie is te vinden op www.stichtingprint.nl

_____________________________________________________________________________________

29 januari t/m 12 maart 2017


Stichting Print organiseert in samenwerking met studenten van Academie Minerva een drietal exposities over typografie, illustratie en grafische vormgeving in de Witte Doos van Pictura. Tijdens de eerste expositie zal het project A-Z er worden geëxposeerd.

A-Z is een project waar studenten van Academie Minerva gedurende 26 weken iedere week één letter ontwierpen, van A tot Z. Geïnspireerd op internationale voorgangers als 365 days of type, is A-Z een project waar je als ontwerper en illustrator kon laten zien wat je in huis hebt. Met als enige restrictie de letter van de week. Met Marleen Annema, Tom van Huisstede en Devi Heller als initiators, is A-Z uitgegroeid tot een platform waar medestudenten zich buiten de deuren van Minerva zichtbaar konden maken. Er waren liefst 543 inzendingen, die in hun totaliteit in de Witte Doos te bewonderen zullen zijn. De expositie wordt 29 januari om 16.00 uur geopend door Paulina de Nijs.

PRINT, een stichting voor Nederlandse grafische vormgeving en typografie, organiseert projecten en activiteiten voor ontwerpers, studenten en publiek. Meer informatie is te vinden op www.stichtingprint.nl

_____________________________________________________________________________________

11 december 2016 t/m 22 januari 2017


Foto: Albert Jongs

Han Steenbruggen presenteert: Op de bank voor: Jet van Oosten

In wol gehaakte flessen, schalen en schotels in ritmisch palet onder het strijklicht van de ‘witte doos’ vervreemden vorm van betekenis. De vierde en laatste presentatie van gastcurator Han Steenbruggen laat een uit meerdere onderdelen bestaand wandobject zien van Jet van Oosten.

_____________________________________________________________________________________

23 oktober t/m 4 december 2016


Foto: Albert Jongs

Han Steenbruggen presenteert: Op de bank voor: Harry Wolfkamp

Hij laat de verf vloeien, schuimen en gisten, voegt toe en veegt weer weg, om te zien hoe onder zijn handen kleurrijke werelden zich tevoorschijn schilderen; werelden waarin onrustig dansende vlekken opeens wezens worden, hun uitwaaierende druipers tentakels en het wit van de ondergrond de ruimte waarin zij even verschijnen en weer verdwijnen. Met twee markante schilderijen van zijn hand vestigt gastcurator Han Steenbruggen aandacht op een kunstenaar die in zijn volle overgave aan verf en intuïtie de uiterste grenzen opzoekt.

_____________________________________________________________________________________

24 april t/m 29 mei 2016


Foto: Albert Jongs

Han Steenbruggen presenteert: Op de bank voor: Geurt Busser

Hij springt op de bres voor het wad, ageert tegen plannen die hem zijn schilderplek aan het Lauwersmeer ontnemen en vult eigen tentoonstellingen hier of daar met veel. Dat alles leidt bijna af van wat hij vooral toch is: die gevoelige, integere registrator van peilloze luchten en door wolken gefilterde lichten boven het wad. In de witte doos laat gastcurator Han Steenbruggen één van Bussers meest imposante wadschappen zien, een meer dan twee meter breed geaquarelleerde ode op de natuur die maant tot rustig zitten, kijken en ervaren.

_____________________________________________________________________________________

6 maart t/m 17 april 2016


Foto: Gea Schenk

Han Steenbruggen presenteert: Op de bank voor: Martin Tissing

Op 14 maart 2016 viert een van de belangrijkste Groninger kunstenaars, Martin Tissing, zijn tachtigste verjaardag. Mede in het kader daarvan koos gastcurator Han Steenbruggen hem uit voor zijn eerste presentatie in de ‘Witte doos’. Steenbruggen stelde geen reguliere presentatie samen, maar laat één van Tissings lievelingsschilderijen plaatsen in een eenvoudige setting met bank en salontafel die bezoekers uitnodigt tot rustig zitten, kijken en ervaren. Binnen dit ‘huiskamerconcept’ zullen nog drie presentaties volgen.

_____________________________________________________________________________________

13 december 2015 t/m 24 januari 2016Flip Ekkers curator van De Witte Doos van Pictura presenteert: Evelyn van Oosterhout

‘Niet zo lang geleden heb ik 24 uur op de intensive care gelegen. Nader onderzoek bracht aan het licht dat ik met spoed moest worden geopereerd aan een aneurysma, een gevaarlijke verdikking van een ader die zou kunnen scheuren. De ic is de plek in het ziekenhuis waar de grens tussen hoop en vrees flinterdun is. Voor je het weet beland je aan de verkeerde kant, je kunt echt niets, je zit helemaal vast aan allerlei draden en infusen. Ik weet nog goed dat deel voor deel werd losgekoppeld en ik mijn lichaam, mijn vrijheid terugkreeg. Het zou mooi zijn als de mensen die mijn installatie zien zich een voorstelling kunnen maken van de smalle lijn tussen dood en leven in zo’n vervreemdende situatie.’

Evelyn van Oosterhout toont een installatie met afgietsels van was van al haar lichaamsdelen die verbonden waren met de apparatuur.

___________________________________________________________________________________

6 september t/m 18 oktober 2015Hostilité amicale - 2015

Flip Ekkers curator van De Witte Doos van Pictura presenteert: Theo van Egeraat

‘Ik laat diverse beelden zien die allemaal als Piëta kunnen worden geïnterpreteerd. Mijn werk verbeeldt smart, zowel op religieus als op politiek en persoonlijk niveau. Daarnaast doet het een poging om vijandschap op te lossen. Niet alleen door de dood als onvermijdelijke meest betrouwbare ‘vriend’ weer te geven maar ook  door (natuurlijke) vijandschap in één beeld te verbinden.’ - Theo van Egeraat

_____________________________________________________________________________________

1 maart t/m 12 april 2015Flip Ekkers curator van De Witte Doos van Pictura presenteert: Jaap de Ruig

‘David Vasile, een jonge Roemeense trechtermaker die ik sinds 1991 ken, vroeg in 2010 aan mij of hij een fotocamera mocht lenen om zijn leven vast te leggen. Hij woont in een wijk met zo’n zevenduizend Roma, dus het leek me inderdaad interessant. Ik heb hem toen een digitale compactcamera gestuurd. Hij bleek talent te hebben en daarom heb ik ervoor gezorgd dat David enige jaren een maandhonorarium voor zijn foto’s kon ontvangen. In de loop van de tijd hebben we zo samen een archief van ongeveer zesduizend digitale foto’s opgebouwd.’ 

Een selectie wordt opgenomen in het fotoboek (met een tekst van schrijfster Mariët Meester) dat mei 2015 verschijnt.

In Pictura is als voorpremière een video-installatie te zien, waarin David bezig is met zijn traditionele ambacht: het vervaardigen van blikken trechters.

_____________________________________________________________________________________

11 januari t/m 8 februari 2015


Philip Elchers curator van De Witte Doos van Pictura presenteert: Dianne Bakker

De Expositiecommissie van Kunstlievend Genootschap Pictura Groningen heeft Flip Ekkers van Philip Elchers gevraagd vier maal op te treden als curator voor één van de kleine ruimtes van Pictura. Lukt het om hierin vier kleine exposities te organiseren van in het oog springende kunstenaars met verrassend werk? Oordeel zelf!

Zijn eerste exposant Dianne Bakker toont van 11 januari t/m 8 februari 2015 haar project ‘Het Slachthuis’. 

_____________________________________________________________________________________

5 oktober t/m 16 november 2014


De eerste die een invulling mocht geven aan de 'Witte doos' was de pas afgestudeerde Dominique Derks uit Groningen. 

Zij schildert portretten. Derks zegt zich te laten inspireren door mensen met fysiek zware beroepen, door vieze plaatsen, rare hobby´s en bejaarden. Volgens haar alles wat wars is van glamour en wellicht schoonheid. Gewone mensen, die dag in dag uit hetzelfde doen, maar juist die dingen doen, die anderen liever niet zouden doen. Zo verdiepte zij zich voor haar afstuderen aan de Academie Minerva in het slagersvak. Ze zocht contact met de slager in haar oude woonplaats Oosterwolde en liep mee met slagers in de stad Groningen. Deze doodnormale mensen in hun dagelijkse routine legde ze vast op grote doeken. De grootte van het portret maakt het onmogelijk om de afgebeelde personen, die je anders over het hoofd zou zien, te negeren.

___________________________________________________________________________________