Het is in april 2020 vijfenzeventig jaar geleden dat Groningen werd bevrijd. We zijn dus VRIJ. Een mooi, lief, kort, krachtig en betekenisvol woord. Maar hoe vrij zijn we eigenlijk of, beter gezegd, hoe vrij voelt iemand zich?

 

Vragen die in deze context bij ons opkomen

- Hoe vrij voelt een mens in een rolstoel zich?

- Hoe vrij is de draagster van een nikab of de drager van een keppel?

- Hoe vrij ben je als je actievoert?

- Hoe vrij ben je in je seksuele geaardheid?

- Hoe vrij is de boer, de docent, de notaris of de schoonmaker?

- Hoe vrij is de kunstenaar?

 

En ook: in hoeverre staat vrijheid in Nederland onder druk? Wat zijn daarvan oorzaken en hoe gaan we ermee om? Staat onze vrijheid op het spel of is ze alomtegenwoordig? Hoe verhoudt onze individuele vrijheid zich tot de vrijheid van onze samenleving als collectief?Het is een thema van alle tijden, dat raakt aan ieder individu. Elk mens, elke kunstenaar zal over zijn eigen vrijheid nadenken en zich betrokken voelen bij de vrijheid van anderen. Zich afvragen wat een vrije wereld is. En wellicht behoefte voelen daar vorm aan te geven.

Pictura wil van 15 maart t/m 26 april 2020 een expositie organiseren in het kader van vijfenzeventig jaar bevrijding. We zoeken daarvoor werk dat past bij de titel VRIJ!? Werk dus, dat het thema vrijheid onderzoekt, vanuit verschillende invalshoeken en in uiteenlopende vormen. Uitbundig, kritisch, ingetogen en alles ertussen in. We hebben geen voorkeur voor een discipline, dus toegestaan is ruimtelijk werk, grafiek, schilderwerk, installaties, collages, tekeningen, objecten en multidisciplinaire vormen.

Het jaar 2019 loopt op zijn einde - een mooie tijd voor bezinning en nadenken. En voor creatieve besluiten. Uiterlijk 15 januari horen we graag of je meedoet.

 

Condities en deelname

- alle soorten materiaal en werk is mogelijk

- aanmelden per mail via: expositiepictura@gmail.com

- vermeld in de mail: je naam, titel van het werk, jaartal, techniek, formaat en verkoopprijs (incl. commissie) en voeg een afbeelding bij van min. 300 dpi.

- kosten voor deelname zijn € 25,- per werkstuk, te voldoen voor 1 februari 2020 op rekening van de penningmeester van Pictura: NL43ABNA0 44.64.57.418 (ABN Amro t.n.v. Pictura) onder vermelding van VRIJ

-verkoopcommissie Kunstlievend Genootschap Pictura: 30%.

-de expositiecommissie van Pictura behoudt zich het recht voor een keuze te maken uit de inzendingen.

-wanneer je werk niet wordt geselecteerd worden de kosten voor deelname terug gestort op je rekening.

- het te exposeren werk is binnen het pand van Pictura verzekerd.

 

Data

- inleveren bij Pictura Groningen op dinsdag 10 maart 2020 tussen 9 en 15 uur.

- opening op zondag 15 maart om 15 uur. 

- ophalen werk, indien niet verkocht: dinsdag 28 april tussen 9 en 15 uur.

 

Namens de expositiecommissie van Pictura

Aankondiging Algemene Ledenvergadering op 27 februari 2020

Aan de leden van Pictura,

Op 27 februari 2020 is de volgende Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland. Aanvang 19.30 uur in Pictura.

Onderwerpen onder meer: besluit omzetting in stichting, benoeming nieuwe bestuursleden, afscheid Rozemarijn van der Wal, financiële situatie 2019 en de laatste stand van zaken met betrekking tot de toekomst van Pictura.

De agenda volgt zo spoedig mogelijk.

__________________________________________________________________________