Het Kunstlievend Genootschap Pictura in Groningen heeft als doel: ‘de beeldende kunst en de nijverheidskunst in de ruimste zin van het woord aan te moedigen en te bevorderen.’ In 1832 opgericht door een groep zeer betrokken Groningers die feitelijk en financieel hun nek hebben uitgestoken is Pictura als het ware aan ons allen geschonken. Wij willen ervoor zorgen dat dit mooie cadeau van toen ongeschonden doorgegeven wordt aan volgende generaties. Bijdragen, subsidies en donaties zijn hierbij van harte welkom.

Draagt u Kunstlievend Genootschap Pictura een warm hart toe?

Blijf dan lid, word lid of maak iemand anders lid! Als lid heeft u een streepje voor. U ontvangt ongeveer acht uitnodigingen per jaar voor het bijwonen van de openingen van de exposities en de ledenvergadering. Ook krijgt u de mogelijkheid tot deelname aan extra activiteiten zoals lezingen, workshops of masterclasses. Door  lid te worden ondersteunt u alle expositieactiviteiten en helpt u mee aan de instandhouding van het historische gebouw. Pictura heeft de ANBI-status. Dat betekent dat schenkingen fiscaal gunstig worden behandeld. 

Geef U zelf een mooi cadeau en steun ons!

Aanmelden: U kunt dit doen door minimaal € 25,- overmaken op rekening: IBAN NL43 ABNA 044 64 57 418 t.n.v. Kunstlievend Genoodschap Pictura te Groningen onder vermelding van ‘Nieuw lid’.

U kunt onder contact het formulier invullen of zelf een mail sturen naar: info@pictura-groningen.nl