Samenstelling organisatie

 

Beheerder

Dhr. A. Jongs

___________________________________________________________________________________

Bestuur

Dhr. M. van Boetzelaer voorzitter

Mw. E. Glashouwer-de Ridder secretaris

Mw. J. Stoppels penningmeester

Dhr. T. Bouman

___________________________________________________________________________________

Expositiecommissie

Dhr. K. Koops voorzitter

Dhr. P. Boersma

Dhr. H. Hage

Dhr. A. Jongs

Mw. S. Horneman-Ottens

Dhr. H. van der Veen

Mw. R. van der Wal

___________________________________________________________________________________

Huurprijzen tentoonstellingsruimtes

De prijsstelling is gebaseerd op een expositieperiode van maximaal 6 weken. Voor andere perioden geldt een evenredige verlaging.

• De verhuur is inclusief basisservicepakket (uitnodigingskaarten, Facebookpagina Pictura, persbericht) en de opening (horeca en facilitaire middelen via Pictura). Bij deelverhuur zal de PR en opening gecombineerd worden met de PR en opening van andere huurders. 

• Over flyers en advertenties moeten apart afspraken worden gemaakt. De kosten zijn voor de exposant of worden door Pictura daarmee verrekend, indien deze via Pictura lopen.

• Een maand voor aanvang van de expositie dient het huurbedrag door huurder te zijn overgemaakt op het bankrekeningnummer van Pictura. Mocht de huurder hierin in gebreke blijven, dan krijgt de huurder een reminder. Als het bedrag daarna niet wordt voldaan, zal Pictura de prijs verhogen met 10%. 

• Bij een verkoopexpositie geldt een provisie van 30% indien het verkoopbedrag boven de huurprijs uitkomt. Als de opbrengst van de verkoop onder de huurprijs blijft, wordt geen provisie gerekend. Te allen tijde moet echter wel de huurprijs worden voldaan. 

• De expositie kan tot vier maanden voor aanvang worden afgezegd. Bij afzegging daarna en zonder dringende reden zal Pictura 75% van de gevraagde prijs bij de huurder in rekening brengen.

 

Huurprijzen

Gehele gebouw incl. tuin €2.500,-

Grote zaal (Beukemazaal) €2.000,-

Kleine zalen (begane grond):

Overdiepkamer / Van Houtenkamer €250,- per zaal

Bestuurskamer (Hazewinkelkamer) €200,-

Tuin €200,-

 

Honorarium

Aangezien Pictura een ongesubsidieerde instelling is die gelegenheid tot exposities biedt maar geen opdrachten geeft, zijn de regels omtrent het honorarium niet van toepassing.

___________________________________________________________________________________

ANBI gegevens

Het RSIN / fiscaal nummer van Kunstlievend Genootschap Pictura is: 0028.90.963.

___________________________________________________________________________________