Samenstelling organisatie

 

Beheerder

Sander van Rijswijk

___________________________________________________________________________________

Bestuur

Diederik van der Meide  voorzitter

Klaas Koops  secretaris

Marnix Pool  financiën

Willy Peetsma  penningmeester

Josephine Banens  pr

Marit van Mil  personeel/beheer

___________________________________________________________________________________

Expositiecommissie

Klaas Koops voorzitter

Marieke Elferink Secretaris

Peter Boersma

Hans Hage

Albert Jongs

Hans van der Veen

Carole Witteveen

___________________________________________________________________________________

Huurprijzen tentoonstellingsruimtes

De prijsstelling is gebaseerd op een expositieperiode van maximaal 6 weken. Voor andere perioden geldt een evenredige verlaging.

• De verhuur is inclusief basisservicepakket (uitnodigingskaarten, Facebookpagina Pictura, persbericht) en de opening (horeca en facilitaire middelen via Pictura). Bij deelverhuur zal de PR en opening gecombineerd worden met de PR en opening van andere huurders. 

• Over flyers en advertenties moeten apart afspraken worden gemaakt. De kosten zijn voor de exposant of worden door Pictura daarmee verrekend, indien deze via Pictura lopen.

• Een maand voor aanvang van de expositie dient het huurbedrag door huurder te zijn overgemaakt op het bankrekeningnummer van Pictura. Mocht de huurder hierin in gebreke blijven, dan krijgt de huurder een reminder. Als het bedrag daarna niet wordt voldaan, zal Pictura de prijs verhogen met 10%. 

• De expositie kan tot vier maanden voor aanvang worden afgezegd. Bij afzegging daarna en zonder dringende reden zal Pictura 75% van de gevraagde prijs bij de huurder in rekening brengen.

Mocht je willen exposeren en meer willen weten dan kun je een mail sturen naar: secretaris.ec.pictura@gmail.com

 

Huurprijzen

Gehele gebouw incl. tuin €2.500,-

Grote zaal (Beukemazaal) €2.000,-

Kleine zalen (begane grond):

Overdiepkamer / Van Houtenkamer €250,- per zaal

Bestuurskamer (Hazewinkelkamer) €200,-

Tuin €200,-

 

Honorarium

Aangezien Pictura een ongesubsidieerde instelling is die gelegenheid tot exposities biedt maar geen opdrachten geeft, zijn de regels omtrent het honorarium niet van toepassing.

___________________________________________________________________________________

Beleid

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Pictura Verrast!

Publieksonderzoek Pictura 2012

Pictura 2020

Beloningsbeleid

___________________________________________________________________________________


ANBI gegevens

Het RSIN / fiscaal nummer van Kunstlievend Genootschap Pictura is: 0028.90.963.

___________________________________________________________________________________