Stichting Behoud Beeldende Kunsten Groningen

_____________________________________________________________________________________

20 december 2009 t/m 31 januari 2010

Een selectie uit het bezit van de Stichting Behoud Beeldende Kunsten Groningen

Sinds haar oprichting in 1990 heeft de SBBKG uit schenkingen en legaten circa 1500 werken van Groninger kunstenaars uit de periode 1850 tot heden verworven. Hieronder zijn ook weinig bekende werken van leden van ĎDe Ploegí. De doelstelling van de Stichting is niet alleen de door haar verkregen werken voor het nageslacht te bewaren, maar ze ook aan het publiek te tonen. Bij Kunstlievend Genootschap Pictura is nu een ruime hoeveelheid van het werk te zien. Opening: zondag 20 december 2009 om 16.00 uur door Piet Spijk, oud voorzitter van de SBBKG.

Klik hier voor de uitnodiging in pdf formaat

website SBBKG

Fotografie : Albert Jongs