8 september t/m 21 oktober 2012


 

_____________________________________________________________________________________


 

MinneNijd

 

Minnenijd is een oude term voor jaloezie in liefdesrelaties, één van de meest diepe en overweldigende emoties die een mens kent. Jaloezie die ontstaat als iemand zich bedreigd voelt door een rivaal of door het vermoeden daarvan. Met gevoelens als achterdocht, wantrouwen, angst, afwijzing, woede, bedreiging en verraad als symptomen.

Sinds eeuwen hebben tal van schilders, schrijvers en dichters zich erdoor laten inspireren en het tot onderwerp van hun werk gekozen. Op 6 september 2012 neemt prof. dr. Bram Buunk afscheid als Akademiehoogleraar namens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen met een rede getiteld Minnenijd: Evolutie in het kwadraat. Naar aanleiding daarvan is de manifestatie MinneNijd: Kunst ontmoet wetenschap georganiseerd. De kunst is, naast een cd met liedjes over jaloezie in de liefde, vertegenwoordigd door een expositie in de galerie van Kunstlievend Genootschap Pictura. Speciaal voor deze gelegenheid hebben vijftien door Bram Buunk hiertoe uitgenodigde kunstenaars een aantal werken over dit onderwerp aangeleverd. Dertien kunstenaars komen uit Nederland en twee uit Australië. Het resultaat is een eclectische verzameling inspirerende kunstwerken, zowel qua stijl (realistisch, surrealistisch, abstract expressionistisch, popart, graffiti) als qua techniek (olieverf, acryl, etsen, litho’s en prints-op-canvas). Ook zijn er houten, bronzen en stalen beelden te zien.

Bij de expositie verschijnt een fraai vormgegeven catalogus. Als inleiding is er een rijk geïllustreerde kunsthistorische beschouwing in opgenomen van de hand van drs. Herman Overmars, die eerder een boek over de geschiedenis van Pictura schreef. Verder veel afbeeldingen van het werk en biografieën van de deelnemende kunstenaars, geschreven door Nienke Bos, MA.

Organisatie van de tentoonstelling: Frans Lasès en Manja Alsema, in samenwerking met de Afdeling Psychologie en de Opleiding Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen en de Expo-sitiecommissie van Pictura. 

_____________________________________________________________________________________