“’t Is zonderling dat niet lang reeds een vereeniging als de onze hier ter stede bestond, immers er waren hier menschen genoeg aanwezig in Groningen. En zeker is er dikwijls de behoefte gevoeld tot aaneensluiting. Het individu bereikt immers niet wat men in samenwerking tot stand brengt.”


Dit schreef Johan Dijkstra in het jaarverslag op 10 mei 1919, aan het einde van het eerste verenigingsjaar van de Groninger kunstkring De Ploeg. In 1918 werd deze kunstenaarsvereniging opgericht door een aantal schilders, die opgeleid waren aan de kunstacademie Minerva in Groningen. Jonge kunstenaars onder leiding van Jan Altink en Jan Wiegers bundelden hun krachten om het kunstleven in hun stad wakker te schudden uit de slaap waar die volgens hen ingedommeld was.

Nog steeds realiseert de kunstkring de doelstelling van 100 jaar geleden: het kunstleven stimuleren, kunstenaars nader tot elkaar brengen en voorwaarden scheppen om te werken. Het resultaat laat de Groninger kunstkring De Ploeg zien tijdens deze jubileumtentoonstelling.

 

Jubileumtentoonstelling

De Ploeg en Kunstlievend Genootschap Pictura hebben van oudsher een innige band. Jarenlang waren de twee bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. De eerste Ploeg exposities vonden hier plaats. De Ploeg huisveste later, van 1996 tot 2005 het Ploeghuis in Pictura en  jaarlijks vond hier de WinterSalon plaats.

Het is dan ook geen toeval dat de Groninger kunstkring De Ploeg juist hier zijn honderdjarige verjaardag viert.

De opening is zondag 13 mei om 16.00 uur en wordt verricht door de wethouder van cultuur Paul de Rook.


Jubileumboek Ploeg 100

Tijdens de opening van de jubileumtentoonstelling op 13 mei vindt de presentatie plaats van het jubileumboek ‘De Ploeg 100. Een boom met vruchten en zaailingen’

In een bescheiden oplage verschijnt het jubileumboek ‘De Ploeg 100. Een boom met vruchten en zaailingen’. Er is al veel geschreven over de kunst en de Ploegleden uit de eerste jaren. Maar hoe was het werkelijk? Hoe lagen de verhoudingen en hoe ging men te werk? Wat waren de ambities en hoe wilde men die realiseren? U leest het allemaal in het Jubileumboek De Ploeg 100, want hierin komen de oud-ploegleden zelf aan het woord. De allereerste handgeschreven notulen en jaarverslagen van De Ploeg zijn integraal afgedrukt en dat leest als een spannend verhaal!

Naast de oprichters komen ook de vele tradities en activiteiten volop aan bod in deze rijk geïllustreerde uitgave. En vanzelfsprekend komen ook de huidige Ploegleden uitvoerig aan bod.

 De Ploegleden

Josefien Alkema / Silvia Benniks / Reinier van den Berg / Hans Busman / Marjan Cornelius / Willem Corsius / Thomas Dijkstra / Harriët Geertjes / Annelies Gommer / Arien de Groot / Toos Hagenaars / Marten van Holten / Lydia Jonkman / Joke Klaveringa / Bé Kracht / Wouter Okel / Reina Rozema / Geert Schreuder / Gijs van der Sleen / Mary Velthoen / Aly van der Wal / Janny van der Woude

_____________________________________________________________________________________