1 maart t/m 12 april 2015


De tentoonstelling bestaat uit voor het merendeel niet eerder tentoongestelde tekeningen en gouaches. Van het grafisch werk in kleine oplage worden etsen, houtsneden en litho’s getoond. De collectie begint met een krijttekening uit 1920 van A.W. Kort en eindigt met een linosnede uit 1960 van Jan Loman. Accenten in de verzameling liggen op de etsen van Johan Dijkstra en Jan Wiegers, houtsneden van Jan van der Zee en de gouaches van Marten Klompien.

De onderlinge invloeden en doorlopende lijnen, zo eigen aan het Groningse kunstleven in dit tijdvak, zijn ook in de beperkte opzet van een privéverzameling op papier toch waar te nemen. 

Groninger kunst of kunst door Groninger kunstenaars? Het laatste moet het zijn, maar het valt op hoezeer de kunstenaars uit het gekozen tijdvak op elkaar en op de eigen omgeving zijn betrokken. De twee kunstenaarsverenigingen Ploeg van 1918 en later de Groep Nu van 1959 boden de vorm, maar gaven tegelijkertijd ruimte aan ieders eigenheid. Vanaf begin jaren zestig vaart ieder nog sterker zijn eigen koers.

Het Westen met kunstcentrum Amsterdam was ver weg. Naast de betrokkenheid op elkaar bestond er tegelijkertijd een sterke internationale kunstoriëntatie. Wiegers’ introductie van het Kirchneriaanse expressionisme in de jaren twintig was daarbij de belangrijkste impuls. 

De expositie wordt op zondag 1 maart om 16.00 uur geopend door Prof. Dr. Siemon Reker, hoogleraar Groninger taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Op vrijdag 13 maart om 15.30 uur geeft de verzamelaar Gerard Muntinga een rondleiding. U kunt zich hiervoor opgeven bij Pictura. Nadere informatie is te lezen op de site van Pictura. 


Jan van der Zee Haven Zoutkamp, houtsnede, 25 x 40 cm, 1953.

Een particuliere verzameling 

Gerard Muntinga (1943) kwam als geboren stadjer al vroeg in Groningen met ‘kunst’ in aanraking. Terugkijkend, was dat op lagere schoolleeftijd de kinderwerkplaats (voor vrije expressie) van Fie Werkman in Helpman. Het bezoek aan Albert Waalkens in Finsterwolde (‘koeien eruit, kunst erin’), waar de spraakmakende abstracten van Siep van den Berg in de stal getoond werden, maakte indruk. Jannes de Vries was op het gymnasium zijn tekenleraar en in de studententijd begeleidde Martin Tissing  het tekengezelschap de Linetreckers waar hij op de vaste avond actief was. Thuis bij Jan van der Baan werd een eerste stadsaquarel aangeschaft. Marten Klompien wist ook hem duidelijk te maken dat zijn werk wel donker was maar niet somber. Hij tekende naar model bij de Vrije Tekenacademie Jan Koster in Pictura’s bovenzaal en publiceerde over Jan Wiegers en Simon Steenmeijer in de Ploegjaarboeken. 

De rode draad is onmiskenbaar gevonden - immers alle genoemde kunstenaars zien we terug met werk op papier in de tentoonstelling.

Klik hier voor de uitnodiging in pdf formaat


Johan Dijkstra ‘Duinverbeelding’, ets, 28,5 x 34 cm, 1924


Jan Loman Compositie, linosnede, 14 x 20 cm, 1960.

_____________________________________________________________________________________

1 maart t/m 12 april 2015


Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als boekbinder, ontwierp Wim Gremmen een object met drie panelen, dat door 24 professionele kunstenaars uit Groningen is gevuld. Voor dit project werkt Boekbindatelier Wim Gremmen (Stedum) samen met Museum het Behouden Blik uit Uithuizermeeden dat het koperen jubileum viert (12,5 jaar). Zo ontstond als vanzelf een lint aan kunstenaars tussen Stedum en Uithuizermeeden. Het boekbindatelier, het museum en de 24 kunstenaars gunnen de kijker nu een bijzondere blik naar binnen.

Blik naar Binnen is een object dat bestaat uit drie panelen van 15x15 cm. Het object kan worden dichtgeklapt en opgeborgen in een doosje. Alle deelnemende kunstenaars hebben vijf van deze objecten gevuld.

De meeste kunstenaars hebben daarvoor ook allemaal verschillende panelen gemaakt (15 in totaal). Zo zijn unieke kunstwerken ontstaan, die er van buiten allemaal hetzelfde uitzien, maar eenmaal open tonen zij een eigen, unieke binnenwereld van de kunstenaar. De kunstwerken zijn nu te zien op de expositie van Kunstgenootschap Pictura. De opening op 1 maart om 16.00 uur zal verricht worden door Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum.

Deelnemende kunstenaars: Josefien Alkema, Eldert Ameling, Rosien Baris, Janna Bathoorn, Marchien Cordes, Geurt van Dijk, Annie van Dijken, Miriam Geerts, Edward Hölzel, Jaap van den Hoofdakker, Arne van Hulsen, Dick Jalink, Wim Jonkman, Leen Kaldenberg, Marcia Krijgsman, Kunny Luchtenburg, Wout van Mullem, Fetze Pijlman, Jan Pitt, Rein Pol, Anne-Marie Schueler, Francine Schrikkema, Marjoleine de Vos en Aly van der Wal.

_____________________________________________________________________________________

1 maart t/m 12 april 2015


Rachel van Balen, geboren en getogen stadjer, is de ‘Publiekslieveling’ van onze wedstrijd van het afgelopen najaar. Met behulp van haar vrienden op Facebook wist ze veel stemmen te vergaren. Haar werk op die expositie was geïnspireerd door een reis naar Australië. Juist door die reis kijkt ze nu met een veranderde blik naar haar eigen ‘oude’ omgeving: de stad Groningen. Ze toont architectonische elementen die voor de stad treffend herkenbaar zijn. 

Het begon met het verwerken van foto’s in een serie gestileerde doekjes van 30x30 cm. Door dit te doen maakt ze zich deze elementen eigen en daardoor kon ze die fragmenten vervolgens op een meer vrije manier herinterpreteren. Rachel is geïnteresseerd in het spanningsveld tussen contrasten: zwart en wit, dag en nacht, twee- en drie dimensionaliteit, vlakken en details. Daartussen heen en weer switchend bevindt haar werk zich in een voortdurende staat van ontwikkeling.

_____________________________________________________________________________________