19 april t/m 31 mei 2015


12 Groningse kunstenaars lieten zich inspireren door het leven en werk van Hendrik Nicolaas Werkman. Dit heeft geresulteerd in een verrassende tentoonstelling.

Naast enkele orinele werken van Werkman zijn tekeningen, schilderijen, beelden en installaties te zien van: Karel Buskes, Christine van der Cingel, Alida Everts, Miriam Knibbeler, Gebroeders Miedema, Jet van Oosten, Dineke Oosting, Hinke Posthuma, Annemiek Vos en Fiona Zondervan

Daarnaast geeft de Groningse uitgever Philip Elchers een presentatie van de door hem uitgegeven boeken, die een verbinding hebben met H.N. Werkman.

De tentoonstelling wordt geopend op zondag 19 april om 16.00 uur door Han Steenbruggen, directeur-conservator van Museum Belvedère te Heerenveen. De Groningse zanger Bert Hadders zal een door hem gemaakt lied over Werkman ten gehore brengen. 

Elke zondag om 15.00 uur wordt er door de kunstenaars een rondleiding verzorgd. Opgave is niet nodig.

Klik hier voor de uitnodiging in pdf formaat

_____________________________________________________________________________________