Hier en nu
Vertoeven in ruimte en tijd met aandacht   
voor de menselijke maat.
Gedachten die de inhoud doorgronden
tijdens de wandeling door het leven.
Verwonderd over eerder in haast gemiste schoonheid

van het hier en nu.

 

Hoe snel de wereld ook lijkt te gaan, dromen, verhalen en ideeën worden niet sneller overgedragen dan in het tempo van de wandelaar. Dit geldt zeker ook voor de verhalen die we kunst noemen. Die verhalen bewegen zich bovendien niet alleen langs het aardoppervlak, maar ook haaks daarop, de verdieping zoekend. 

Het kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep is een groep kunstenaars die niet alleen de oppervlakte wil bereizen, maar ook de verdieping zoekt, met aandacht voor de achtergrond en ondergrond van ideeën.

In deze expositie onderzoeken de kunstenaars thema’s als schoonheid, de menselijke maat, inhoud, het hier en nu en plaatsen ze deze, elk op geheel eigen wijze, in een ander perspectief.

De expositie heeft dan ook de titel 6kmperuur10mdiep meegekregen.

De 16 deelnemende kunstenaars komen uit de drie noordelijke provincies. Zij zijn allen lid van het kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep. Dit collectief heeft zich ten doel gesteld dat de kunstenaars elkaar inspireren en reflecteren op elkaars werk. Uiteraard is kennisuitwisseling van groot belang om te komen tot een professionele uitoefening van het kunstenaarschap.

De kunstenaars zijn: Lia Brouwer, Ineke van Dongen, Wilma Drooger, Ingeborg Entrop, Janne Heida, Harma Heun, Gerlof Hofman, Ria Neleman, Evelyn van Oosterhout, Wim Peters, Tobi van Ringen, Els Schuch, Mare Sliedrecht, Frea Snijders, Maya Vermeulen en Esther IJssels.

De expositie wordt op zondag 10 september om 16.00 uur geopend door Han Steenbruggen, directeur museum Belvedère.


Kijk voor meer informatie over het collectief op: www.6kmperuur10mdiep.nl

_____________________________________________________________________________________